Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Kənd təsərrüfatı

Ölkəmizdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq göstərişi ilə pambıq əkininə geniş yer verilmiş, rayonumuzda 510 hektar sahədə pambıq əkilmişdir. Pambıq əkininə optimal əkin müddətindən gec başlanması, aqrotexniki tədbirlərin aparılmasında texnika və mexanizimlərin çatışmaması, yığım zamanı havaların yağmurlu keçməsi, oktyabr, noyabr aylarında yağıntının normadan bir neçə dəfə artıq olması səbəbindən məhsuldarlıq az olmuş, istənilən nəticə əldə olunmamışdır.

Cari ildə  pambıqçılığın genişləndirilməsinə diqqət daha da artırılmış, 2500 ha sahədə pambıq əkilməsi üçün 117 nəfər  torpaq mülkiyyətçisi və  fermer tərəfindən  pambıqtəmizləmə zavodları ilə müqavilə bağlanmış, artıq  2000 hektardan yuxarı sahədə şum aparılmışdır.

Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin təhvil verilmiş pambığın hər tonuna görə 100,0 manat subsidiyanın verilməsi barədə Sərəncamı bu sahəyə  xüsusi diqqət göstərməklə kənd təsərrüfatı sahəsində irəliyə doğru bir addım olmuşdur.

Ötən il Respublika Prezidentinin tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq baramaçılığın inkişafına diqqət artırılmış, rayon üzrə 1490 kq barama tədarük olunmuşdur. Bu sahənin inkişaf etdirilməsi üçün  ilin sonlarında  rayonun kəndlərində 70 min ədəd tut tingi əkilmişdir ki,  bununda 55 min ədədi  xaricdən gətirilmiş tinglər olmuşdur.

Ölkə Prezidentinin  “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi haqqında” 2007-ci il 23 yanvar tarixli Sərəncamına uyğun olaraq il ərzində əkin sahələrinin becərilməsində istifadə etdiyi yanacaq və motor yağlarına görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına yardımın verilməsi üçün kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi çərçivəsində rayon üzrə 7 min 29 nəfərə  14 min 918 hektar əkin sahəsi üçün  880 min 74 manat vəsaitin plastik kart vasitəsi ilə ödənilməsi təmin edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq göstərişi ilə kənd təsərrüfatı texnikasının dəyərinin 40 faizinin dövlət tərəfindən bağışlanması və satılmış texnika ilə bağlı yaranmış borcların eyni hissəsinin dövlət hesabına silinməsinə, habelə güzəştli şərtlərlə satılan mineral gübrələrin həcminin 50 manatdan 80 manata qədər artırılmasına və mineral gübrənin satış qiymətinə tətbiq edilən güzəştin həcminin 50 faizdən 70 faizə qədər yüksəldilməsinə qərar verilməsi kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan aqrar sahibkarlar tərəfindən böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılanmışdır. Bu güzəştlər rayonda lizinq yolu ilə sahibkara satılmış kombayn, traktor, maşın və mexanizmlər, kənd təsərrüfatı alətlərinin alınmasına tətbiq edilmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki,  rayon üzrə lizinq yolu ilə texnika və aqreqat almış 210 sahibkardan 81 nəfərinin 251 texnika və aqreqatına 40 faiz güzəşt olunmuş,  37 nəfərin 79 texnika və aqreqatı onların mülkiyyətinə verilmişdir. Satılmış 256 ton gübrə üçün 122 min 152 manat vəsait dövlət tərəfindən bağışlanılmışdır.

Rayonda iri və xırda buynuzlu heyvanlara baytarlıq xidmətinin yaxşılaşdırılması üçün məqsədyönlü işlər görülmüş, xəstəliklərə qarşı mübarizə gücləndirilmiş, rayonda heyvanlar arasında heç bir yoluxucu xəstəlik qeydə alınmamışdır. Heyvanların cins tərkibinin yaxşılaşdırılması istiqamətində aparılan tədbirlər davam etdirilmiş, il ərzində 493 baş iri buynuzlu heyvan süni yolla mayalandırılmış, 262 baş cins bala alınmışdır. İl ərzində mal-qaranın baş sayı  artaraq 114 min 87   başa çatdırılmışdır. Ümumilikdə  rayonun təsərrüfatlarında 5 min  29 ton ət, 38 min 788 ton süd, 20 milyon 20 min ədəd yumurta istehsal olunmuşdur ki, buda əvvəlki ildəkindən çoxdur. Ötən il  11 min 701 hektar taxıl sahəsindən  29 min    414 ton məhsul toplanmışdır ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 238 ton çox olmaqla hər hektardan məhsuldarlıq 25,0 sentner olmuşdur.

Cari ilin məhsulu üçün ötən ilin payızında 11 min 986 hektar sahədə taxıl əkilmiş, hazırda əkin sahələrində aqrotexniki tədbirlər həyata keçirilir.

Rayon Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən ilin əvvəlindən mənbədən 221,3 milyon kubmetr su alınmış və ayırma nöqtəsindən 142,7 milyon kubmetr su verilmişdir ki, bunun da nəticəsində suya olan tələbatın ödənilməsi təmin olunmuşdur.

Rayonda sel sularından mühafizə tədbirləri davam etdirilmiş, 2016-cı il  ərzində rayonun Türyançay və Göyçay çayının sağ və sol sahilləri boyunca maşın və mexanizmlərin köməyi ilə 11,3 km uzunluğunda, 199,2 min kubmetr həcmində məcra təmizlənməsi və bəndin təmiri işləri görülmüşdür.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10 oktyabr 2016-cı il tarixli, 537s saylı Sərəncamı ilə rayonda 2100 hektar torpaq sahəsinin suvarılan əkin dövriyyəsinə daxil edilməsi üçün R-13 suvarma kanalının genişləndirilməsi layihəsinin icrasına başlanılmışdır.

Məlum olduğu kimi “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı” üzrə nəzərdə tutulmuş tədbirlərdən biri də sənaye üsulu ilə quş əti və yumurta istehsalının artırılması, respublika əhalisinin quşçuluq məhsullarına olan tələbatının bütövlükdə yerli istehsal hesabına ödənilməsi məqsədi ilə quşçuluğun kompleks inkişafının təmin edilməsidir.

Hesabat dövründə rayon ərazisində istifadəyə  verilmiş “Garant Aqro” MMC-yə məxsus Quşçuluq Sənaye Kompleksinin quş əti emalı müəssisəsi və  quş yetişdirmə fabriki öz fəaliyyətini  davam etdirmişdir.

Dünyada gedən proseslərə uyğun yaranmış böhran respublikamızda olduğu kimi rayonumuzun iqtisadiyyatına da öz təsirini göstərmiş, ümumi məhsul buraxılışında geriləmə müşahidə olunmuş, bununla belə rayon üzrə pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 11,1 faiz artmışdır. Uzun müddət fəaliyyətsizlikdən sonra “Ucar-Pambıq” ASC-nin fəaliyyəti bərpa olunmuş, əvvəlki illə müqayisədə 146 yeni iş yeri açılmışdır.

Sahibkarlığın inkişafı və əhalinin işgüzar fəallığının artırılması məqsədi ilə il  ərzində Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaiti hesabına 7 sahibkara 37,0 min manat dövlətin güzəştli krediti verilmiş və bu güzəştli kredit hesabına 34 yeni iş yeri yaradılmış və verilən kreditlər kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına yönəldilmişdir.

Keçidlər