Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Təhsil

Rayonda aparılan uğurlu islahatlar nəticəsində əhalinin təhsil səviyyəsi artır və bu gün 15 yaş və yuxarı yaşda olan əhalinin hər 1000 nəfərindən 730-u ali və tam orta təhsilə malikdir.

2016-cı ildə rayonun ümumtəhsil məktəblərinin sayı sabit qalmış, 45 ümumtəhsil məktəbində 11700 nəfər şagird təhsilə cəlb olunmuş, onların təlim-tərbiyəsi ilə 1087 nəfər müəllim məşğul olmuş, rayon üzrə müəllim-şagird nisbəti 10,7-nin 1-ə nisbətinə  bərabər olmuşdur.

Azərbaycan Respublikası  Nazirlər Kabinetinin 11 iyul 2016-cı il tarixli 271 nömrəli qərarına əsasən məktəbəqədər yaşlı uşaqların ümumi təhsil prosesinə hazırlığının təmin olunması məqsədi ilə cari dərs ilində rayon üzrə 36 məktəbdə 61 qrupda 825 nəfər 5 yaşlı uşaq təhsilə cəlb olunmuşdur.

Qeyd olunan dövrdə məktəblərin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, yenidən qurulması diqqət mərkəzində olmuş, müasir tədris avadanlığı və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə təminat sahəsində lazımi tədbirlər görülmüşdür.

Rayon üzrə məktəblərin əksəriyyəti, başqa sözlə 45 məktəbdən 38-i internet şəbəkəsinə qoşulmuş, kompyuterlə təminat yaxşılaşdırılmışdır.

2016-cı ildə rayonda təsilin səviyyəsinin qaldırılması istiqamətində məqsədyönlü işlər görülmüş, fənn olimpiadalarının, bilik yarışlarının intensivləşdirilməsinə diqqət artırılmış,  ayrı-ayrı fənlərin tədrisi vəziyyəti  rayon Təhsil şöbəsində vaxtaşırı müzakirəyə çıxarılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin dərs yükünün və əmək haqının artırılması haqqında” 16 yanvar 2015-ci il tarixli Sərəncamının yerinə yetirilməsinə uyğun olaraq 2016-cı ilin dekabr ayının  8-10 tarixlərində rayon müəllimləri Kürdəmir şəhərində diaqnostik qiymətləndirmədən keçmişlər.

2016-cı ildə ali məktəblərə qəbul olunan rayon məzunlarının sayı əvvəlki ilə nisbətən artmaqla 163 nəfər olmuş, onlardan 25 nəfəri 500-600 bal, 11 nəfəri 600-dən yuxarı bal toplamışdır ki,  bu da son illərin ən yüksək göstəricisidir.

Ali məktəblərə qəbulda Ucar şəhər 2, 3, 4 nömrəli, Qazıqumlaq kənd 2 nömrəli, Lək kənd 2 nömrəli, Quləbənd və Rəstəcə kənd tam orta məktəbləri daha çox fərqlənmişlər.

Son illər qabaqcıl təhsil işçilərinin əməyinin qiymətləndirilməsi təhsilin keyfiyyətinə dayanıqlı təkan verməkdədir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 oktyabr 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin kimya müəllimi Dilşad Kərimova “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunması müəllim əməyinin qiymətləndirilməsinə yüksək qayğının təzahürü kimi rayonun pedaqoji kollektivləri tərəfindən sevinc və minnətdarlıqla qarşılanmışdır.

2016-cı ildə məktəblərdə vətənpərvərlik tərbiyəsinin gücləndirilməsi prioritet təşkil etmiş, “Cəsurlar”,  “Şahinlər” hərbi idman oyunlarında bütün məktəblərin iştirakı təmin edilmiş, bir sıra şagirdlər fənn olimpiadalarının qalibləri kimi respublika turunda fəal iştirak etmiş və fərqləndirici yerlər tutmuşlar.

2016-cı ildə məktəblərimizdə olan vakant yerlərin doldurulmasına diqqət artırılmış, ehtiyac duyulan fənlər üzrə müəllim yerləri barədə məlumat Respublika Təhsil Nazirliyinə təqdim olunmuş, 25 vakant yerinə sınaq imtahanlarından keçmiş 16 nəfər müəllim rayon məktəblərində dərs yükü ilə təmin olunmuşdur.

Bununla yanaşı il ərzində bəzi məktəblər təlim-tərbiyə işlərini mövcud imkanlardan aşağı səviyyədə qurmuş, Yuxarı Şilyan, Müsüslü, Bərgüşad kənd 2 nömrəli tam orta məktəblər zəif nəticə göstərən məktəblər sırasında olmuş, həmin məktəbin məzunlarından bir  nəfər də olsun ali məktəblərə qəbul olunmamışdır.

Rayon Təhsil şöbəsi zəif nəticə göstərən bu cür və ya təlimin keyfiyyəti aşağı olan məktəblərlə əsaslı iş aparılmasında öz üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməli, qarşıya qoyulmuş vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün əməli tədbirlər görməlidir.

Rayonda təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazasının daha da möhkəmləndirilməsi, milli kurikulum islahatının  daha səmərəli həyata keçirilməsi, məktəblərdə yeni təlim metodları ilə işləyən müəllimlərin iş təcrübəsinin öyrənilməsi və yayılması, valideyn-məktəb münasibətlərinin günün tələbləri səviyyəsində qurulması,  kompyuterlə işləmək bacarığının daha da inkişaf etdirilməsi, istedadlı şagirdlərin müəyyənləşdirilməsi və onlarla iş aparılması sahəsində mövcud nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılması rayon Təhsil şöbəsinin qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biri olmalıdır.

Dövlət əyani ümumtəhsil müəssisələri 

  2012 2013 2014 2015 2016
Dövlət əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı 45 45 45 45 45
o cümlədən          
İbtidai 2 2 2 2 2
Orta 7 7 7 7 7
Tam orta 36 36 36 36 36
Dövlət əyani ümumtəhsil müəssisələrində şagirdlərin sayı nəfərlə 10447 10271 10325 10511 11700
o cümlədən          
İbtidai 17 16 18 21 22
Orta 602 595 625 633 718
Tam orta 9828 9660 9682 9857 10960
Dövlət əyani ümumtəhsil müəssisələrində qızların sayı (nəfərlə) 5022 4959 4577 4981 5573
müəllimlərin sayı (nəfərlə) 1109 1109 1116 1102 1087

Dövlət məktəbəqədər müəssisələri

  2012 2013 2014 2015 2016
Dövlət məktəbəqədər müəssisələrinin sayı 22 22 22 22 22
o cümlədən          
Şəhər 7 7 7 7 7
Kənd 15 15 15 15 15
Dövlət məktəbəqədər müəssisələrində uşaqların sayı (nəfərlə) 1225 1225 1225 1225 1225
o cümlədən          
Şəhər 645 645 645 645 645
Kənd 580 580 580 580 580
Dövlət məktəbəqədər müəssisələrində qızların sayı (nəfərlə) 556 546 560 562 575
Dövlət məktəbəqədər müəssisələrində yerlərin sayı (nəfərlə) 1380 1380 1380 1380 1380
o cümlədən          
Şəhər 705 705 705 705 705
Kənd 675 675 675 675 675

 

Keçidlər