Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Təhsil

          Rayonda aparılan uğurlu islahatlar nəticəsində əhalinin təhsil səviyyəsi artır və bu gün 15 yaş və yuxarı yaşda olan əhalinin hər 1000 nəfərindən 730-u ali və tam orta təhsilə malikdir.

          2016-cı ildə rayonun ümumtəhsil məktəblərinin sayı sabit qalmış, 45 ümumtəhsil məktəbində 11700 nəfər şagird təhsilə cəlb olunmuş, onların təlim-tərbiyəsi ilə 1087 nəfər müəllim məşğul olmuş, rayon üzrə müəllim-şagird nisbəti 10,7-nin 1-ə nisbətinə  bərabər olmuşdur.

          Azərbaycan Respublikası  Nazirlər Kabinetinin 11 iyul 2016-cı il tarixli 271 nömrəli qərarına əsasən məktəbəqədər yaşlı uşaqların ümumi təhsil prosesinə hazırlığının təmin olunması məqsədi ilə cari dərs ilində rayon üzrə 36 məktəbdə 61 qrupda 825 nəfər 5 yaşlı uşaq təhsilə cəlb olunmuşdur.

          Qeyd olunan dövrdə məktəblərin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, yenidən qurulması diqqət mərkəzində olmuş, müasir tədris avadanlığı və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə təminat sahəsində lazımi tədbirlər görülmüşdür.

          Rayon üzrə məktəblərin əksəriyyəti, başqa sözlə 45 məktəbdən 38-i internet şəbəkəsinə qoşulmuş, kompyuterlə təminat yaxşılaşdırılmışdır.

          2016-cı ildə rayonda təsilin səviyyəsinin qaldırılması istiqamətində məqsədyönlü işlər görülmüş, fənn olimpiadalarının, bilik yarışlarının intensivləşdirilməsinə diqqət artırılmış,  ayrı-ayrı fənlərin tədrisi vəziyyəti  rayon Təhsil şöbəsində vaxtaşırı müzakirəyə çıxarılmışdır.

          Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin dərs yükünün və əmək haqının artırılması haqqında” 16 yanvar 2015-ci il tarixli Sərəncamının yerinə yetirilməsinə uyğun olaraq 2016-cı ilin dekabr ayının  8-10 tarixlərində rayon müəllimləri Kürdəmir şəhərində diaqnostik qiymətləndirmədən keçmişlər.

          2016-cı ildə ali məktəblərə qəbul olunan rayon məzunlarının sayı əvvəlki ilə nisbətən artmaqla 163 nəfər olmuş, onlardan 25 nəfəri 500-600 bal, 11 nəfəri 600-dən yuxarı bal toplamışdır ki,  bu da son illərin ən yüksək göstəricisidir.

          Ali məktəblərə qəbulda Ucar şəhər 2, 3, 4 nömrəli, Qazıqumlaq kənd 2 nömrəli, Lək kənd 2 nömrəli, Quləbənd və Rəstəcə kənd tam orta məktəbləri daha çox fərqlənmişlər.

          Son illər qabaqcıl təhsil işçilərinin əməyinin qiymətləndirilməsi təhsilin keyfiyyətinə dayanıqlı təkan verməkdədir.

          Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 oktyabr 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin kimya müəllimi Dilşad Kərimova “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunması müəllim əməyinin qiymətləndirilməsinə yüksək qayğının təzahürü kimi rayonun pedaqoji kollektivləri tərəfindən sevinc və minnətdarlıqla qarşılanmışdır.

          2016-cı ildə məktəblərdə vətənpərvərlik tərbiyəsinin gücləndirilməsi prioritet təşkil etmiş, “Cəsurlar”,  “Şahinlər” hərbi idman oyunlarında bütün məktəblərin iştirakı təmin edilmiş, bir sıra şagirdlər fənn olimpiadalarının qalibləri kimi respublika turunda fəal iştirak etmiş və fərqləndirici yerlər tutmuşlar.

          2016-cı ildə məktəblərimizdə olan vakant yerlərin doldurulmasına diqqət artırılmış, ehtiyac duyulan fənlər üzrə müəllim yerləri barədə məlumat Respublika Təhsil Nazirliyinə təqdim olunmuş, 25 vakant yerinə sınaq imtahanlarından keçmiş 16 nəfər müəllim rayon məktəblərində dərs yükü ilə təmin olunmuşdur.

          Bununla yanaşı il ərzində bəzi məktəblər təlim-tərbiyə işlərini mövcud imkanlardan aşağı səviyyədə qurmuş, Yuxarı Şilyan, Müsüslü, Bərgüşad kənd 2 nömrəli tam orta məktəblər zəif nəticə göstərən məktəblər sırasında olmuş, həmin məktəbin məzunlarından bir  nəfər də olsun ali məktəblərə qəbul olunmamışdır.

          Rayon Təhsil şöbəsi zəif nəticə göstərən bu cür və ya təlimin keyfiyyəti aşağı olan məktəblərlə əsaslı iş aparılmasında öz üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməli, qarşıya qoyulmuş vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün əməli tədbirlər görməlidir.

          Rayonda təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazasının daha da möhkəmləndirilməsi, milli kurikulum islahatının  daha səmərəli həyata keçirilməsi, məktəblərdə yeni təlim metodları ilə işləyən müəllimlərin iş təcrübəsinin öyrənilməsi və yayılması, valideyn-məktəb münasibətlərinin günün tələbləri səviyyəsində qurulması,  kompyuterlə işləmək bacarığının daha da inkişaf etdirilməsi, istedadlı şagirdlərin müəyyənləşdirilməsi və onlarla iş aparılması sahəsində mövcud nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılması rayon Təhsil şöbəsinin qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biri olmalıdır.

Dövlət əyani ümumtəhsil müəssisələri 

  2018 2019 2020 2021 2022
Dövlət əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı 45 45 45 45 45
o cümlədən          
İbtidai 2 2 2 2 2
Orta 7 7 7 7 7
Tam orta 36 36 36 36 36
Dövlət əyani ümumtəhsil müəssisələrində şagirdlərin sayı nəfərlə 11985 12141 12225 12269 12069
o cümlədən          
İbtidai 24 21 21 16 12
Orta 738 685 679 672 658
Tam orta 11223 11426 11516 11572 11386
Dövlət əyani ümumtəhsil müəssisələrində qızların sayı (nəfərlə) 5750 5794 5845 5807 5735
müəllimlərin sayı (nəfərlə) 1259 1242 1233 1227 1203

Dövlət məktəbəqədər müəssisələri

  2018 2019 2020 2021 2022
Dövlət məktəbəqədər müəssisələrinin sayı 22 22 22 22 22
o cümlədən          
Şəhər 7 7 7 7 7
Kənd 15 15 15 15 15
Dövlət məktəbəqədər müəssisələrində uşaqların sayı (nəfərlə) 1225 1225 1225 1225 1178
o cümlədən          
Şəhər 645 645 645 645 629
Kənd 580 580 580 580 549
Dövlət məktəbəqədər müəssisələrində qızların sayı (nəfərlə) 528 548 557 562 515
Dövlət məktəbəqədər müəssisələrində yerlərin sayı (nəfərlə) 1290 1290 1265 1265 1270
o cümlədən          
Şəhər 645 645 645 645 650
Kənd 645 645 620 620 620

 Keçidlər